taritravel

วันหยุดแห่งชาติรัสเซีย2560


วันหยุดราชการ:

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

7 มกราคม วันคริสต์มาสของชาวรัสเซียออร์โธดอกส์

23 กุมภาพันธ์ เป็นวันของทหาร

8 มีนาคม วันสตรีแห่งชาติ

1-2 พฤษภาคม วันแห่งฤดูใบไม้ผลิและวันแรงงานแห่งชาติ

9 พฤษภาคม วันแห่งชัยชนะ(เหนือ เยอรมันนาซี ในสงครามโลกครั้งที่ 2)

12 มิถุนายน วันแห่งเอกราช

4 พฤศจิกายน วันชาติเอกภาพ

12 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

chilling.jpg
день-города.jpg

เทศกาลปีใหม่มาเป็นอันดับแรกและเป็นที่นิยมที่สุดวันหนึ่งในวันหยุดของรัสเซีย,หลายคนได้ฉลองสองครั้งในเดือนมกราคมคือวันที่ 1 14 มกราคม และ(ซึ่งจะคล้องจองกับวันที่ 1 มกราคมในปฏิทินจูเลี่ยนที่ใช้ในรัสเซียก่อนปี 1918)วันหยุดราชการปีใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาคือสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม.

ต่อไปคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์เป็นวันของทหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เอง คือวันกองทัพโซเวียต ซึ่งเป็นวันที่นิยมชมชอบในฐานะวันหยุดราชการสำหรับทุกคน และวันหยุดที่จะมาเพิ่มเติมอีกคือวัน สตรีแห่งชาติในวันที่ 8 มีนาคม และผู้หญิงจะใด้รับดอกไม้,ของขวัญและการยอมรับมากขึ้นจากผู้ชาย และเป็นอีกสองวันที่เป็นวันหยุดคือ 23 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันหยุดราชการ

วันแห่งเดือนพฤษภาคม ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินั้น คือวันแห่งความสามัคคีระหว่างประเทศ แต่วันนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นวันแห่งฤดูใลไม้ผลิและเป็นวันแรงงานด้วย แต่ในบางปีเกิดขึ้นใกล้เคียงกับวันรำลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู แต่เดิมนั้นบางคนเฉลิมฉลองในโบถส์ขณะที่บางคนเข้าร่วมขบวนแห่บนถนนของรัสซียเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในเดือนพฤษภาคม ด้วย.

ส่วนวันที่ 9 คือวันที่รำลึกถึงผู้คนนับล้านที่เคยตกอยู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ดอกไม้และพวงหรีดถูกวางใว้บนหลุมฝังศพของผู้คนที่เสียชีวิตในสงคราม และในวันนี้มีทหารผ่านศึกใด้ออกมาตามท้องถนนสวมชุดทหารพร้อมด้วยเหรียญกล้าหาญของพวกเขา แต่ทว่าพวกเขามีจำนวนที่เหลือใว้กับความทรงจำน้อยลงๆในทุกๆปี. วันหยุดราชการในวันชาติต่างๆในรัสเซียในวันที่ 1 พฤษภาคม และวันที่ 9 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการด้วย

12 มิถุนายน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ใหม่ของรัสเซียคือวัน เอกราช ซึ่งเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงการประกาศใช้อำนาจอธิปไตยของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี 1991

นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดทางศาสนาในรัสเซีย มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศตั้งแต่แบบดั้งเดิมและคริสต์มาสแบบเก่าแก่และได้เป็นวันหยุด สำหรับ มุสลิม,ชาวยิว, ชาวพุทธ มีการเฉลิมฉลองอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่หรือฆราวาสของแต่ละศาสนา.